fbpx
Webcam
Pogoda Livigno
30 maja 2024 6.2 °C
Aktywne kamery internetowe: 6
30 maja 2024 6.2 °C
Broken clouds
Perceived: 5.3°
Humidity: 100%

ZASADY I WARUNKI REZERWOWANIA USŁUG ONLINE

 

Mottolino S.A. oferuje swoim Klientom możliwość rezerwowania świadczonych przez siebie usług oraz usług świadczonych przez strony trzecie. Usługi odnoszą się do lokalizacji Livigno (Sondrio, Włochy) oraz obszarów sąsiednich (Alta Valtellina) i mogą być rezerwowane indywidualnie lub zbiorowo poprzez stronę www.mottolino.com, w zakresie odpowiadającym poniższym ogólnym warunkom umowy.

Ogólnym warunkom umowy podlegają wszystkie przyszłe usługi, które Mottolino S.A. będzie świadczyć na rzecz osób prawnych lub fizycznych, nazywanych dalej „klientem”.
Ewentualne ogólne warunki umowy przedstawione przez klienta, nienaruszające niniejszych ogólnych warunków, mają zastosowanie jedynie w przypadku ich wyraźnego zatwierdzenia w formie pisemnej przez Mottolino S.A. Uzupełnienie do niniejszych ogólnych warunków stanowią warunki szczególne odnoszące się do poszczególnych usług, przedstawione na karcie produktu dostępnej w fazie rezerwacji.

Mottolino S.A. świadczy na rzecz klientów wymienione poniżej usługi, opisane szczegółowo na karcie opisu produktu dostępnej w fazie rezerwacji.

Sprzedaż i pośrednictwo w zakresie usług transportu linowego (wyciągi turystyczne), samochodowego, kart skipass i bikepass, wynajmu sprzętu sportowego
(narty, snowboard, rowery), zapisów na kursy i lekcje prywatne (narty, snowboard, rower), usług restauracyjnych, wejścia do nadrzewnego parku przygód, wejścia na pump track, usług fotograficznych, wynajmu środków służących do organizacji wypraw prowadzonych samodzielnie lub z pilotem, jeśli jest to przewidziane (skutery śnieżne, quady, helikopter), wejścia na tor drift kart, biletów na wydarzenia, stadniny, wizyty w gospodarstwie dydaktycznym, wellness (wejścia do centrów SPA, zabiegi SPA), opieki przewodnika alpejskiego lub rowerowego podczas wypraw (freeride, skialpinizm, rakiety śnieżne, heliskiing, wyprawy i wycieczki na rowerach), wycieczek z przewodnikiem po okolicy, psich zaprzęgów, artykułów lokalnych (odzież, gadgety), ubezpieczeń podróżnych i wszelkich innych usług, które mogłyby być użyteczne dla klienta podczas jego pobyty w wymienionych wyżej lokalizacjach.

Zadaniem Mottolino S.A. jest potwierdzenie zamówień i rezerwacji złożonych przez klienta, wysyłając e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
Niniejsze ogólne warunki umowy, ewentualne warunki szczególne odnoszące się do usług przedstawionych na karcie produktu, opis usług na karcie produktu oraz zapłata, którą klient musi uiścić na rzecz Mottolino S.A. (płatność) stanowią części umowy.

Tylko klienci, którzy zapoznali się wcześniej i zaakceptowali bezwarunkowo niniejsze ogólne warunki jako część procesu
realizacji ich rezerwacji, będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Mottolino S.A. W przypadku braku akceptacji ze strony klienta ogólnych warunków, zrealizowanie rezerwacji nie będzie możliwe. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2019.

W przypadku przeprowadzenia rezerwacji klient powinien zapisać i/lub wydrukować kopię niniejszych ogólnych warunków jako dokument odniesienia na przyszłość.

Artykuł 1. Definicje i cel
1.1. Definicje
Poniższe definicje mają to samo znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Przez „Atrakcje” rozumie się oferty biletów na wydarzenia, wejścia na atrakcje turystyczne (np. park przygód Larix Park) i wycieczki z przewodnikiem (np. Browar 1816).
Przez „Klienta” rozumie się klienta, który zamawia i/lub nabywa jedną lub więcej usług oferowanych na Stronie.
Przez „Ogólne Warunki” rozumie się ogólne warunki wskazane w niniejszej umowie, odnoszące się do rezerwowania i korzystania z usług turystycznych oferowanych na Stronie, które będą mogły od czasu do czasu podlegać modyfikacjom ze strony Mottolino S.A.
Przez „Warunki Szczególne” rozumie się warunki nakładane przez dostawców zewnętrznych w celu określenia zakresu świadczenia „Usługi” oraz korzystania z niej ze strony „Klienta”
(sposób korzystania z usługi).
Przez „Mottolino S.A.” rozumie się spółkę z siedzibą pod adresem via Bondi 473/a, 23041 Livigno (SO), Włochy, z którą skontaktować można się poprzez adres e-mail [email protected] lub dzwoniąc do włoskiego Biura Obsługi Klienta pod numer +39 0342970025 (09:00-17:00 pon.-pt. w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach) (w celu uzyskania szczegółowych informacji odsyła się do artykułu 6 niniejszych warunków sprzedaży).
Przez „Dostawcę” rozumie się jakiegokolwiek dostawcę usług niebędących własnością Mottolino S.A.
Przez „Usługę” rozumie się jakąkolwiek usługę oferowaną na Stronie (np. zakwaterowanie, skipass, wynajem sprzętu sportowego, itp.).
Przez „Stronę” rozumie się stronę www.mottolino.com.

1.2. Zakres zastosowania Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie w odniesieniu do materiałów wyświetlanych na Stronie Usług (zgodnie z powyższą definicją) przez Mottolino S.A. oraz do czynności realizowanych przez Mottolino S.A w celu udostępnienia na Stronie takich Usług, aby umożliwić ich rezerwację ze strony Klientów. Nabycie Usług stanowi zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Mottolino S.A.
Niniejsze Ogólne Warunki podlegają Szczególnym Warunkom Dostawcy, udostępnionym Klientowi w fazie rezerwacji na karcie produktu, które akceptowane są przez Klienta w chwili złożenia rezerwacji. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się ze Szczególnymi Warunkami Dostawcy, aby poznać sposób świadczenia usługi.
Niniejsze Ogólne Warunki mogą zostać zmodyfikowane przez Mottolino S.A. w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.
Zmiany takie nie obowiązują w przypadku rezerwacji, które zostały już zaakceptowane przez Mottolino S.A., a dotyczą one poszczególnych Dostawców.
Dlatego kluczowe jest przeczytanie przez Klienta, zapisanie i/lub wydrukowanie kopii Ogólnych Warunków w chwili przeprowadzania rezerwacji,
w celu zapoznania się z zapisami mającymi zastosowanie w danym przypadku.

Artykuł 2. Rezerwacja poprzez Stronę

2.1. Obowiązki Klienta
Strona pomaga Klientowi w wyszukiwaniu usług turystycznych i wakacyjnych oraz w przeprowadzaniu koniecznych rezerwacji. Klient musi mieć ukończone osiemnaście lat, posiadać zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów, posiadać konieczne upoważnienie lub prawo do działania w imieniu każdej z osób objętych rezerwacją oraz musi używać Strony zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz z warunkami używania Strony.
Klient ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane poprzez Stronę (z punktu widzenia ekonomicznego lub innego), jest on ponadto odpowiedzialny za konsekwencje wynikające z możliwego użycia swojego nazwiska lub hasła dostępu do Strony. Klient gwarantuje prawidłowość danych osobowych, które wprowadza na Stronie, a, we właściwych przypadkach, również danych osób, które podróżują wraz z nim.
Jakiekolwiek nieuczciwe lub niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami użycie Strony stanowi powód odmówienia Klientowi dostępu do Usług oferowanych przez Mottolino S.A. i przez Dostawców lub do innych funkcjonalności Strony.

2.2. Potwierdzenie i rezygnacja z rezerwacji
2.2.1 Potwierdzenie
Potwierdzenie każdej rezerwacji, zawierające jej podstawowe elementy, takie jak opis zarezerwowanej/ych Usług/i i cena,
zostanie przesłane Klientowi za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli Klient w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta we Włoszech, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub dzwoniąc do włoskiego Biura Obsługi Klienta pod numer +39 0342970025 (09:00-17:00 pon.-pt. w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach).
Zastrzega się, że dane zapisane w systemach informatycznych Mottolino S.A. i/lub jej Dostawców będą stanowić dowód przeprowadzonych przez Klienta
rezerwacji. Dane zapisane na komputerach lub na nośnikach elektronicznych stanową ważny dowód i należy przyjmować je na tych samych warunkach i z tą samą wartością dowodową, co dokumenty sporządzone w formie papierowej.

2.2.2 Rezygnacja
W przypadku całkowitej lub częściowej rezygnacji z rezerwacji ze strony Klienta, będzie on musiał pokryć całkowity koszt usługi.
Mottolino S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku braku terminowej płatności.

2.2.3 Zmiana rezerwacji
Jeśli po przeprowadzeniu rezerwacji Klient chciałby wprowadzić zmiany w zakresie usługi, jak zmiana daty lub samej usługi, powinien on wysłać e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić do włoskiego Biura Obsługi Klienta pod numer +39 0342970025 (09:00-17:00 pon.-pt.
w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach).
Możliwa jest bezpłatna zmiana daty rezerwacji do 48 godzin przed terminem wskazanym w dokonanej rezerwacji usługi.
W przypadku zmiany innej niż zmiana daty rezerwacji, przez Dostawcę może zostać nałożony dodatkowy koszt. Minimalny koszt wynosi € 20 i jest równy wysokości
stałych opłat administracyjnych.

2.2.4 Zwroty
W przypadku, gdy Klientowi przysługuje zwrot, należna kwota, z wyłączeniem stałych opłat administracyjnych w wysokości € 20, zostanie zwrócona przez stronę, która otrzymała pierwotną płatność (jak Mottolino S.A., Dostawca lub inna strona figurująca na spisie transakcji karty kredytowej Klienta lub na jego wyciągu bankowym) na kartę użytą do przeprowadzenia pierwotnej transakcji.

2.3. Dokumenty podróżne
Dokumenty podróżne, niezbędne do skorzystania z zamawianej przez Stronę Usługi, zostaną przesłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania rezerwacji.
Mottolino S.A. lub Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli dostawa dokumentów podróżnych okaże się niemożliwa do zrealizowania w następstwie błędu popełnionego przez Klienta podczas wprowadzania własnych danych osobowych lub adresu e-mail.

2.4 Płatność
Klient może nabyć Usługę poprzez Stronę.
Klient powinien podać dane odnośnie swojej karty kredytowej, konta PayPal lub innej właściwej metody płatności, natomiast obowiązkiem Mottolino S.A. będzie zweryfikowanie: (i) ważności karty kredytowej, konta PayPal lub wybranej metody płatności i (ii) dostępności środków na karcie kredytowej, koncie PayPal lub wybranej metodzie płatności (która zostanie potwierdzona przez bank wydający kartę kredytową, PayPal
lub administratora wybranej metody płatności). Następnie Mottolino S.A. prześle Klientowi e-mail z potwierdzeniem zgodnie z zamieszczonym powyżej paragrafem 2.2.1. E-mail z potwierdzeniem powinien zawierać kopię szczegółów zakupu, które będą również dostępne w spersonalizowanej sekcji Strony „Moje konto”. Jeśli jakiekolwiek dane okażą się niewłaściwe lub Klient nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z włoskim Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer +39 0342970025 (9:00-17:00 pon.-pt. w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach).
Całkowita płatność za zakupioną przez Klienta „Usługę” zostanie zrealizowana przy użyciu karty kredytowej, PayPal lub innej metody płatności, wybranej w chwili wyboru samej „Usługi”.
Podczas procesu zakupu Klient proszony jest o podanie szczegółów odnośnie karty kredytowej, konta PayPal lub innej metody płatności.
Jeśli bank odmówi zrealizowania płatności, zakup zostanie zawieszony, a Klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia problemów, na przykład transakcja nie zostanie prawidłowo zakończona, lub w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas przeprowadzania rezerwacji, może zdarzyć się, że z winy używanego systemy płatności obsługiwanego przez międzynarodowych operatorów kart kredytowych, na karcie kredytowej Klienta zostaną czasowo zablokowane środki, odpowiadające całkowitemu lub częściowemu kosztowi przewidzianego zakupu. W takim przypadku Mottolino S.A.
nie obciąży w żaden sposób konta Klienta. W przypadku zablokowania środków na karcie kredytowej Klienta, powinien on wysłać e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić do włoskiego Biura Obsługi Klienta pod numer +39 0342970025 (9:00-17:00 pon.-pt. w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach). Po powiadomieniu Mottolino S.A. o zablokowaniu środków i przekazaniu do banku prośby o ich odblokowanie, czas potrzebny na przywrócenie środków zależeć będzie od banku, który wydał kartę kredytową oraz od systemów międzybankowych, jednakże Mottolino S.A. dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć Klienta w jak najszybszym otrzymaniu wspomnianego zwrotu.
Pamiętaj: Przed przystąpieniem do zakupu wybranej Usługi, Klient powinien upewnić się, że na jego koncie znajdują się wystarczające środki, pozwalające na opłacenie wszystkich wybranych usług. Jeśli środki okażą się niewystarczające, Mottolino S.A. nie obciąży konta Klienta żadnymi kosztami lub opłatami, realizacja zakupu może spowodować zablokowanie środków na karcie kredytowej Klienta do momentu formalnego zwolnienia kwoty transakcji przez bank wydający kartę i przez międzynarodowych operatorów kart kredytowych.

Artykuł 3. Usługi Szczególne

Mottolino S.A. zarządza Stroną, na której przedstawia Usługi i udostępnia je do rezerwacji ze strony Klienta.
Umowa zakupu Usług jest zawierana pomiędzy Klientem a Mottolino S.A.
Celem niniejszej sekcji jest udzielenie Klientowi informacji odnośnie zasad i warunków korzystania z Usług świadczonych przez Dostawców. Takie wstępne informacje nie muszą być wyczerpujące i nie zastępują Szczególnych Warunków.
W przypadku sporu lub niezgodności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a Szczególnymi Warunkami, zastosowanie mają Szczególne Warunki.
Szczególne Warunki Dostawców udostępniane są przed przeprowadzeniem rezerwacji.

3.1. Różne usługi
Świadczenie Usług podlega szczególnym warunkom dostawcy, wymienionym w karcie produktu, dostępnej w fazie przeprowadzania rezerwacji.
Usługi obejmujące atrakcje lokalne na ogół nie są zbywalne i nie umożliwiają realizacji zwrotów lub wprowadzania zmian (poza anulowaniem ze strony Dostawcy i w przypadkach opisanych w paragrafie 8.2). Możliwe jest sporadyczne anulowanie Usług oferowanych przez dostawców i przedstawionych na Stronie,
na przykład z powodu warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa, działania siły wyższej, podczas pobytów poza sezonem lub w przypadku nieosiągnięcia pożądanej liczby uczestników dla danej atrakcji. Mottolino S.A. pozostaje do dyspozycji w zakresie wprowadzenia zmian w rezerwacji i/lub zwrotu kosztów
usługi niezrealizowanej w opisanych okolicznościach oraz zgodnie z paragrafem 8.2, jeśli atrakcja zawarta jest w Pakiecie Turystycznym. W takim przypadku Klient nie jest upoważniony
do otrzymania ewentualnego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

Artykuł 4. Informacje dodatkowe

4.1. Ceny i informacje na Stronie
Ceną Usług jest cena podawana na bieżąco na Stronie, poza przypadkiem wystąpienia oczywistej omyłki. Ceny podlegają stałej aktualizacji, jednakże zmiany takie nie wpływają na zaakceptowane wcześniej rezerwacje.
Pomimo że Mottolino S.A. zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, mających na celu uniknięcie błędów i niedogodności, w przypadku gdy, z powodu oczywistej omyłki,
na Stronie pojawi się niewłaściwa cena, Mottolino S.A. nie będzie zobowiązana do dostarczenia Klientom Usługi w cenie w sposób oczywisty błędnej, jeśli taka okoliczność została spowodowana przez rozpoznawalny oczywisty błąd (np. tygodniowy skipass w cenie 1€), wynikający ewentualnie z technicznego błędu systemu lub z niewłaściwej informacji otrzymanej od Dostawcy, również w przypadku wysłania do Klientów e-maila z potwierdzeniem ich rezerwacji.
Mottolino S.A. zobowiązuje się do podjęcia wszelkich realnych starań, mających na celu upewnienie się, że informacje zawarte na Stronie i odnoszące się od oferowanych usług będą prawidłowe i aktualne. Jednakże informacje zamieszczone na Stronie dostarczane są przez poszczególnych Dostawców Usług, dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Mottolino S.A. nie może zostać uznana za odpowiedzialną za ich dokładność i precyzję.

4.2. Fotografie i ilustracje

Mottolino S.A. dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć Klientowi fotografie i ilustracje, obrazujące mu oferowaną Usługę.
Celem tych fotografii i ilustracji jest jedynie przedstawienie Klientowi warunków usługi i nie należy uważać, że gwarantują one jego pełną realizację.

4.3. Ubezpieczenie
Wskazane na Stronie ceny nie zawierają kosztu ewentualnego ubezpieczenia, które Klient może nabyć osobno:
prywatnie, zwracając się bezpośrednio do dostawcy usługi, jeśli ubezpieczenie jest dostępne.

Artykuł 5. Warunki handlowe i procedury płatności

Poza innymi zapisami w Szczególnych Warunkach, ceny Usług przedstawione na Stronie wyrażone są w Euro. Ceny zarezerwowanych Usług należy zapłacić (i) Mottolino S.A., która pobierze takie opłaty na rzecz Dostawców. Płatności mogą zostać pobrane przez więcej niż jedną stronę (zgodnie z opisem na wyciągu z konta Klienta powiązanego z kartą kredytową, kontem PayPal lub inną metodą płatności).
Jednakże całkowity pobrany koszt nie przekroczy całkowitej ceny Usług.

Jeśli kupujesz za pomocą Scalapay, natychmiast otrzymasz zamówienie i zapłacisz w 3 ratach. Przyjmujesz do wiadomości, że raty zostaną przeniesione na Incremento SPV S.r.l., podmiotom powiązanym i ich cesjonariuszom oraz że wyrażasz zgodę na taki transfer.

Artykuł 6. Biuro obsługi klienta i obsługa reklamacji

Pytania, prośby o informacje lub reklamacje należy przesyłać e-mailem na adres [email protected] lub dzwoniąc do włoskiego Biura Obsługi
Klienta pod numer +39 0342970025 (9:00-17:00 pon.-pt. w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach).
Zachęcamy Klientów do składania reklamacji w okresie 30 dni od daty korzystania z usługi.
Ogólnie reklamacje zostaną obsłużone jedynie w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości przez adres e-mail [email protected], telefonicznie we włoskim Biurze Obsługi Klienta pod numerem +39 0342970025 (9:00-17:00 pon.-pt. w maju, czerwcu, październiku, listopadzie i pon.-niedz. w pozostałych miesiącach), podczas podróży (lub jak tylko będzie to rozsądnie możliwe) w sposób, pozwalający na powzięcie działań, mających na celu ograniczenie szkód poniesionych przez Klienta. Jednakże mogą zdarzyć się wyjątki w zależności od okoliczności.
Ponadto, na mocy dekretu z mocą ust. 28/2010 wraz z późniejszymi zmianami, Klient ma prawo do przeprowadzenia mediacji w celu rozwiązania ewentualnie powstałego sporu przeciwko Mottolino S.A. na warunkach przewidzianych przez organ wybrany przez Klienta do przeprowadzenia takiej procedury.

Artykuł 7. Odpowiedzialność Mottolino S.A.

7.1 Odpowiedzialność Mottolino S.A. w odniesieniu do Usług świadczonych samodzielnie oraz przez strony trzecie.
W odniesieniu do nabycia Usług świadczonych samodzielnie oraz przez strony trzecie Mottolino S.A. pełni rolę dostawcy, dlatego ponosi odpowiedzialność za dopełnienie zobowiązań odnoszących się do Usług świadczonych na rzecz Klienta.
Mottolino S.A. nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za informacje zamieszczone na karcie opisu produktu i szczególne warunki wskazane przez Dostawców zewnętrznych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w następstwie świadczenia Usług przez
Strony Trzecie.
Jeśli Mottolino S.A. nie będzie mogła spełnić obowiązków wynikających z umowy lub możliwość ich spełnienia będzie ograniczona z powodu działania siły wyższej,
może ona odstąpić od umowy, zwracając Klientowi koszty usług, których nie mogła dostarczyć. W takim przypadku Klient nie jest upoważniony
do otrzymania ewentualnego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

Artykuł 8. Prawo do odstąpienia od umowy

Na podstawie powiązanych postanowień artykułów 47 litera g) i M) i 59 ustęp 1 litera N) kodeksu konsumenckiego oraz artykułu 32, ustęp 2
kodeksu turystyki w odniesieniu do Usług nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy przewidziane artykułami 52 i kolejnymi kodeksu konsumenckiego.

Artykuł 9. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Poza innymi zapisami zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, wszelkie gwarancje, zasady i warunki, wyraźne lub dorozumiane,
w odniesieniu do niniejszej Strony lub zawartych na niej informacji są wyłączone w najwyższym dopuszczalnym prawnie stopniu.

Artykuł 10. Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne warunki podlegają prawodawstwu włoskiemu, z wyłączeniem zastosowania ustawy 218/95 („Reforma włoskiego systemu międzynarodowego prawa prywatnego”). Klient wyraża zgodę na rozpatrywanie przez włoski wymiar sprawiedliwości wszelkich sporów wynikających z interpretacji i/lub pochodzących z niniejszych Ogólnych Warunków.

Artykuł 11. Rozporządzenia końcowe

Jeśli Mottolino S.A nie skorzysta, w jakiejkolwiek chwili, z któregoś z zapisów Ogólnych Warunków, faktu takiego nie należy interpretować jako rezygnację z prawa do powołania się na taki zapis w przyszłości.
Jeśli sąd lub inny kompetentny organ sądowniczy uznałby którykolwiek z zapisów niniejszych Ogólnych Warunków, lub jego część, za niewłaściwy, nielegalny lub niemożliwy do wprowadzenia,
zapis ten, lub jego część, nie może zostać uznany za część niniejszej umowy z Klientem we wskazanym zakresie, natomiast pozostałe zapisy będą miały zastosowanie.
Każda hipoteza działania siły wyższej, w tym przerwa w działaniu środków komunikacji lub strajk przewoźników, hotelarzy lub kontrolerów ruchu powietrznego, spowoduje zawieszenie obowiązków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach, które będą podlegać działaniu siły wyższej,
a strona podlegająca jej działaniu nie będzie odpowiedzialna za brak możliwości dopełnienia takich zobowiązań.

Artykuł 12. Właściwy sąd

W przypadku sporów wynikających z niniejszego porozumienia sądem kompetentnym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd w Sondrio.

Poniższe Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2019.

Informacja zgodna z artykułem 16 Ustawy 269/98.